6 december 10:00 - 12:00Fokusmiljön MIT-place och intilliggande rum

Välkommen till workshop 4

Under detta tillfälle sammanställer vi vad som framkommit under tidigare workshops och hur vi tillsammans ska gå vidare för att förverkliga de idéer som dykt upp. Går det att hitta möjligheter till kunskapsutbyten mellan företag? finns den kunskap som krävs eller behövs det forskning?

Målet med workshop 4 är att formulera ett antal projektuppslag och hitta möjliga projektkonsortier.

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Praktiska detaljer

Var: Fokusmiljön MIT-place och intilliggande rum, MIT-huset, Umeå Universitet, Umeå

När: 6 december, kl. 13:00-15:00


Vid frågor kontakta: Tobias Tovedal

Organized by

ProcessIT Innovations